Soal UAS Bahasa Sunda SD Kelas 4 Semester 1


Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah yang termasuk dalam muatan lokal di Sekolah. Untuk latihan dan persiapan UAS Semester 1 pada tahun ajar 2017/2018 kami bagikan soal - soal berkaitan dengan Bahasa Sunda untuk kelas 4 SD. Soal - soal ini dilengkapi dengan pembahasan dan kunci jawabannya, sehingga lebih memudahkan dalam proses pembelajaran. 

Soal UAS Bahasa Sunda SD Kelas 4 Semester 1

Berikut beberapa contoh soal uas SD mata pelajaran Bahasa Sunda.

1.    Tokoh anu aya dina carita di luhur nyaéta . . . .
A.    Bandung Bandawasa            C.    Arjuna
B.    Bima                    D.    Bima jeung Bandawasa
2.    Sabab musab pangeusileuweung amérta géhgér nyaéta . . . .
A.    Sabab nagarana aya anu ngaburak barik
B.    Bima ngamuk di nagara leuweung
C.    Bima jeung Bandung Bandawasa ngadu kakuatan
D.    Bima ngabuntang-banting pangeusi  leuweung amérta
Bacaan di handap kanggo ngajawab soal no. 3 jeung 4
3.    Jumlah pada lisan pupuh di luhur nyaéta . . . .
A.    5                   B.    6                  C.    7                   D.    8
4.    Guru lagu jeung guru wilangan pupuh nu aya dina soal no. 3 nyaéta . . . .
A.    8u, 8a, 8i, 8a, 8i, 8u                   C.    8u, 8a, 8a, 8i, 8a, 8i
B.    8a, 8u, 8i, 8i, 8a, 8i,                   D.    8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i
5.    Waték pupuh juru demung . . . .
A.    Bingung atawa ka ayaan susah ku pilakueun
B.    Katengtreman, ka waasan, ka agungan, jeung ka gumbiraan
C.    Ambek, gédé haté, atawa ka sumangétan
D.    Sedih, mapatahan atawa ka deudeuh
6.    “Teh, Dedeh mah hoyong dijajanan baso bakar kasmaran. Margi hoyong pisan ngaraosan, saurna téh raos pisan”
Kalimah di luhur mangrupa omongan anu ngébréhkeun . . . .
A.    Kahayang                                       C.    kapanuju
B.    Paménta                                          D.    Kasieun
7.    Kalimah paménta nu sopan sérta ditujukeun ka babaturan aya dina kalimah . . . .
A.    Uca, cikan aing menta hiji pérmén téh!
B.    Apud, kadieu sakeudeung uing nginjem duit!
C.    Cep, punten, manawi gaduh keneh patlot, abdi nyuhun keun hiji!
D.    Ira, saenggeus balik ti cica, ka imah uing heula, nya?
8.    Mulyati ménta dianteur ka sakola ku Aa Budi, lanceukna.
Kalimah pamenta nu sopan jeung cocog pikeun kalimah di luhur nyaéta . . . .
A.    Bud, anteur abdi ka sakola!
B.    Bud, anteur atuh ka sakola!
C.    Aa Budi, abdi hoyong di anteur uih ka sakola!
D.    Aa Budi, abdi hoyong di anteur ka sakola!
9.    Jang Yana ngalangkung ka payuneun akina bari rengkuh jeung ngucapkeun “Puntén kalangkung Ki”.
10. Kalimah pujian anu pantes diucapkeun ka jang Yana nyaéta . . . .
A.    Sikep jang Yana téh geus lumrah.
B.    Hade pisan pari polah jang Yana téh. sikep eta teh anu kudu ku urang di tiru.
C.    Sikep jang Yana mah kaleuleuwihi, geus rengkuh maké ngucap punten sagala.
D.    Eta mah pedah waé hayang kapuji.
10.    Nepikeun kritik kudu maké basa . . . .
A.    Gaul                                              C.    Anu sopan jeung sikep hade
B.    Anu kaharti                                   D.    Anu rendah

Soal - soal UAS SD lainnya silahkan diunduh pada link dibawah ini. 

Semgoa postingan ini dapat bermanfaat, silahkan diunduh dan dibagikan.Aplikasi/Admnistrasi Guru Lainnya :

    Subscribe to receive free email updates:

    0 Response to "Soal UAS Bahasa Sunda SD Kelas 4 Semester 1"

    Posting Komentar